//witte band achter alle content //lichtgrijs

Wat is MIOS?

MIO-2_131125_website_02-21.png

MIOS, Museum In Onze Straat, is een toolkit die een lokale gemeenschap in staat stelt om op een laagdrempelige wijze de sociale cohesie op straatniveau te stimuleren. Mensen kunnen hun ramen omtoveren tot een museumvitrine waarin ze een typerend of creatief element uit hun dagelijks leven delen met de buurt. Deze kleine, persoonlijke straatmusea stellen buren in staat elkaar beter te leren kennen en zijn ideale ijsbrekers om vervolgens verder met elkaar in contact te treden en blijven.

MIOS kan je vrij gebruiken, zelfs met eigen materialen. De enige voorwaarde is dat je ons achteraf foto's bezorgd van de gecreëerde straatmusea.

Kijk bij Musea wat tijdens de vorige edities reeds werd gecreëerd.

 
MIO-2_131125_website_02-24.png

Hoe MIOS het sociale contact in je straat versterkt

Dit project is het resultaat van een ontwerpgedreven onderzoek naar sociale cohesie op straatniveau in opdracht van Design Vlaanderen en de VVSG - Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Contact tussen buren in stedelijke gebieden wordt steeds minder evident door tal van factoren. Eén daarvan is het verdwijnen van basale communicatie tussen buurtbewoners. Het is niet ongewoon dat mensen in dezelfde straat elkaar nog nooit gesproken hebben, niet weten wat de interesses van hun buren zijn of elkaar met de voornaam kunnen aanspreken. Met de resultaten van dit onderzoek zijn Studio Dott en Pantopicon aan de slag gegaan om een aantal ideeën uit te werken om kleine ontmoetingen tussen buren te stimuleren. Deze concepten werden samen met de bewoners getoetst en verrijkt en het uiteindelijke resultaat is MIOS, Museum in Ons Straat.